سنڌي صفحو  پيسو لڌم پٽ تان
سويل سمهجي، سويل اٿجي
گڏھ پتڪڙو