سنڌي صفحو  



پيسو لڌم پٽ تان
سويل سمهجي، سويل اٿجي
گڏھ پتڪڙو